Series

Class Review

ในนี้จะรวมบทความรีวิวคลาสที่เคยไปเรียนมา

Articles in this series

Review Nand2Tetris (Part 1) คอร์สที่คน IT ควรจะเรียนสักครั้งในชีวิต

May 31, 20212 min read

ตั้งแต่จำความได้แล้วบอกที่บ้านว่าโตขึ้นจะเป็น Programmer เขียนโปรแกรม​ ฯลฯ จะต้องเจอคำพูดประมาณว่า อ่อคอมพิวเตอร์มันก็มีแค่ 0 กับ 1 เท่านั้นแหละ พอโตขึ้นมาอีกหน่อยตอนอยู่มัธยมก็เริ่มรู้จักตรรกศาสตร์​ซึ่งเป็นพื้นฐานของ Boolean Algebra แล้วก็พอรู้ว่า อ...

Review Nand2Tetris (Part 1) คอร์สที่คน IT ควรจะเรียนสักครั้งในชีวิต
รีวิวคลาส Domain Driven Design แบบ รูฟๆ
รีวิวคอร์ส Mathematics for Working Programmers